Warsztaty fotografii etnograficznej

Fotografia etnograficzna jest nurtem szczególnie ciekawym, ze względu na to, że nie poddaje się łatwo zdefiniowaniu. Sytuuje się gdzieś pomiędzy fotografią dokumentalną i artystyczną. Z jednej strony bywa suchym, dążącym do obiektywizacji narzędziem antropologów, z drugiej wpisuje się wyraźnie w różne nurty estetyczne fotografii – takie jak reportaż, fotografia portretowa czy kreacyjna – i operuje jej środkami artystycznego wyrazu.

W ramach warsztatów spotkamy się dwa razy – w soboty 19.05.2012 i 2.06.2012. Pierwsze spotkanie będzie miało charakter wykładowo-dyskusyjny, a drugie – praktyczny. Razem będą stanowiły całość, dlatego zobaczymy się w tym samym składzie.

Zajęcia będą trwały trzy dni:
  • dzień pierwszy: 4 godziny, w tym wykład i dyskusja
  • dzień drugi: 2 godziny, w tym krótki trening obsługi aparatu i spotkanie omawiające sytuacje, z którymi można się spotkać w terenie; pozostały czas uczestnicy wykorzystują na realizację zadanych tematów
  • dzień trzeci: 4 godziny, w tym podsumowanie minibadań i wybranie zdjęć do cykli je ilustrujących.
Spotkanie pierwsze: 5.07.2013

Na pierwszym spotkaniu opowiemy co nieco o fotografii dokumentalnej i przyjrzymy się miejscu fotografii etnograficznej w tym szerokim nurcie. Spróbujemy wskazać, co wyróżnia fotografię etnograficzną na tle jej większej siostry.

Podczas oglądania zdjęć polskich etnografów, etnologów i antropologów kultury spróbujemy odpowiedzieć na pytania: jakie różne spojrzenia fotograficzne prezentują i co jest ich wspólnym mianownikiem? Czy fotografię etnograficzną może tworzyć tylko etnograf? Czy może ona być środkiem wypowiedzi równie subiektywnym jak tekst? Czy może być samodzielnym medium, czy powinien towarzyszyć jej komentarz?

Następnie omówimy zadania na dzień następny: wyjścia uczestników warsztatów w teren z aparatami. Rozdane i przedyskutowane zostaną tematy do wykonania.

Spotkanie zakończymy dyskusją na temat doświadczeń każdego z uczestników jako etnografa-fotografa w terenie. Wymienimy się relacjami i podejmiemy się prób odpowiedzi na pytania o to, jak fotografować obcych ludzi, w jaki sposób przekonać ich do współpracy przed aparatem, jak zbierać zgody na publikację zdjęć itd.

Spotkanie drugie: 6.07.2013

Przed wyjściem w teren spotkamy się, aby przypomnieć sobie podstawy obsługi aparatu fotograficznego. Omówimy sytuacje, które mogą nas spotkać w terenie i sposoby radzenia sobie w różnych warunkach – tak oświetleniowych, jak i społecznych. Będzie to czas na indywidualne konsultacje dla uczestników. Pozostały czas uczestniczy mogą wykorzystać na realizację zadanych tematów.

Spotkanie trzecie: 7.04.2013

Na trzecim spotkaniu omówimy efekty zadań wykonanych przez każdego z uczestników w poprzednim dniu i zajmiemy się drugą praktyczną częścią warsztatów czyli pracą nad ułożeniem spójnej antropologicznej narracji ze zdjęć. Będziemy układać je w krótkie cykle, wybierając najciekawsze ujęcia i najbardziej punktujące kadry.

Warsztaty zakończymy pokazem zdjęć wykonanych przez uczestników w czasie drugiego spotkania.

Prowadząca

Nazywam się Klara Keler i cztery lat temu zapoczątkowałam w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW Fotowarsztaty - zajęcia fotograficzne dla studentów, które koncentrowały się wokół zagadnień historii i estetyki dziedziny, w centrum uwagi stawiając fotografię człowieka w różnych jej odsłonach. Jestem absolwentką warszawskiej etnologii, jak również kierunku fotografia w Akademii Fotografii w Warszawie i w Studio Sztuki. Zawodowo zajmuję się fotografią od 2007 roku, zbierając doświadczenia w takich dziedzinach jak portret i akt, fotografia jedzenia i produktu, reportaż okolicznościowy. Od kilku lat zajmuję się przede wszystkim fotografią portretową i glamour: http://www.facebook.com/fot.klara. Zbieram stare aparaty. Najbardziej lubię robić zdjęcia na czarno-białym filmie.