Królewski Instytut Antropologiczny Wielkiej Brytanii i Irlandii jest najdłużej działającym stowarzyszeniem mającym na celu wspomaganie rozwoju antropologii w najszerszym znaczeniu tego słowa.

Królewski Instytut Antropologiczny próbuje łączyć znakomitą 150-letnią tradycję z aktywnym służeniem współczesnej antropologii i antropologom (w tym również studentom antropologii). Szczególnie skupia się na promocji powszechnego rozumienia antropologii i jej związków ze sprawami publicznymi. Publikuje czasopisma naukowe, ma bogatą kolekcję filmów i fotografii o tematyce etnograficznej (zdjęcia z badań Bronisława Malinowskiego, Margaret Mead i Alfreda R. Radcliffe-Browna i wielu innych znamienitych antropologów)

www.therai.org.uk